Omni PG 1

 

StyroVENT Prices

Item Number Styro Number Blind Price
41000000000320 StyroVENT/W Y $116.05
41100000000330 StyroVENT/T Y $152.35
41200000000320 StyroVENT 12V/W Y $295.90
41200000000330 StyroVENT 12V/T Y $309.10
41600000001000 StyroVENT/LED N/A $76.45

 

 

Omni PG 2

Omni PG 3